Hyresvillkor

Hyresavtal 24-36 månader

Dessa avtal tecknas normalt mellan kunden och Leaspro Nordic AB ( 556786-3849 ). Leaspro Nordic AB hyr ut godset till kunden och fakturera kvartalsvis i förskott. Leaspro Nordic AB använder i sin tur Ikano Bank eller Umeå Relase AB som finansiär men även andra finansiärer kan förekomma.
Vid all typ av hyra ingår garanti på plats under hela hyresperioden, garantiåtaganden sköts av AU Mälardalen AB.
Uppläggningsavgift, 400:- och avi avgift på 75:- /kvartal tillkommer.
Avtalen skall skrivas på av firmatecknare eller person med attesträtt.
Legitimation skall bifogas avtalet för att säkerställa identiteten.
Hyresavtalet sägs upp per automatik efter hyresperiodens slut.
Försäkring för hyrt gods kan tillkomma, hyrestagaren kan försäkra det hyrda godset via egen försäkring, det skall dock intygas till Leaspro Nordic AB.
Alla avtal föregås av kredit kontroll.
Alla nämnda priser är exklusive moms.

Månadshyra

Månadshyra tecknas mellan kunden och AU Mälardalen AB (556758-3645). AU Mälardalen AB hyr ut godset månadsvis och fakturerar kvartalsvis i förskott.
Dock är kortaste perioden för löpande hyra tre månader.
Leveranskostnader kan tillkomma beroende på vart produkten skall levereras.
Avtalet kan avbrytas när som önskas.
Garanti och service ingår i hyresbeloppet.
Produkten kan bytas mot nyare modell när så önskas.
Kunden ansvarar för skadegörelse eller stöld.
Alla avtal föregås av kredit kontroll.